Mô hình súng tiểu liên AK47 luyện tập

Mô hình súng tiểu liên AK47 luyện tập

Mã sản phẩm: AK47

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z131

Đơn vị sản xuất: Z131

Địa chỉ: None

Website: http://www.eme31.com.vn

Liên hệ None
Hình dáng, kích thước giống với súng tiểu liên AK47 thật tỷ lệ 1:1; thể hiện được cấu tạo, nguyên lý làm việc cơ bản của súng nhưng không có tác dụng bắn đạn thật; súng không có kim hỏa và hộp phụ tùng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: