Mô hình súng tiểu liên AK47 cắt bổ

Mô hình súng tiểu liên AK47 cắt bổ

Mã sản phẩm: AK47CB

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z131

Đơn vị sản xuất: Z131

Địa chỉ: None

Website: http://www.eme31.com.vn

Liên hệ None
Tương tự Mô hình súng tiểu liên AK47 luyện tập. Điểm khác biệt: Mô hình súng được cắt bổ tại 3 vị trí: Bộ phận trích khí; Hộp khoá nòng; Hộp tiếp đạn

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: