Mô hình lựu đạn ф1 cắt bổ

Mô hình lựu đạn ф1 cắt bổ

Mã sản phẩm: LDCB

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z131

Đơn vị sản xuất: Z131

Địa chỉ: None

Website: http://www.eme31.com.vn

Liên hệ None
Hình dáng, kích thước, cấu tạo của Lựu đạn hoàn toàn giống sản phẩm thật với đầy đủ các bộ phận; thể hiện được nguyên lý hoạt động, phát nổ và ống nổ giả đảm bảo an toàn tuyệt đối

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: