Bàn thao tác

Bàn thao tác

Mã sản phẩm: BTT

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z131

Đơn vị sản xuất: Z131

Địa chỉ: None

Website: http://www.eme31.com.vn

Liên hệ None
Dùng tại các lớp học, bãi tập cho các bài giảng cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tháo lắp súng và các thiết bị bổ trợ khác

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: