Mô hình lựu đạn ф1 luyện tập

Mô hình lựu đạn ф1 luyện tập

Mã sản phẩm: LDLT

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z131

Đơn vị sản xuất: Z131

Địa chỉ: None

Website: http://www.eme31.com.vn

Liên hệ None
Hình dáng, kích thước giống sản phẩm thật

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: