Tủ đựng súng và thiết bị

Tủ đựng súng và thiết bị

Mã sản phẩm: TDSVTB

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z131

Đơn vị sản xuất: Z131

Địa chỉ: None

Website: http://www.eme31.com.vn

Liên hệ None
Tủ được thiết kế 3 ngăn với 2 tầng cửa. Mỗi ngăn trên có 1 khóa; mỗi ngăn để súng và ngăn dưới có 2 lớp khóa (khóa cánh và khóa chốt ngang)

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: