Mô hình súng tiểu liên AK47 (Nhựa composite)

Mô hình súng tiểu liên AK47 (Nhựa composite)

Mã sản phẩm: AK47NC

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z131

Đơn vị sản xuất: Z131

Địa chỉ: None

Website: http://www.eme31.com.vn

Liên hệ None
Hình dáng, kích thước giống với Súng tiểu liên AK47 thật theo tỷ lệ 1:1. Thao tác lắp Hộp tiếp đạn, lên đạn, điểm xạ giống với súng thật

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: