Giường sắt 1 tầng, 2 tầng

Giường sắt 1 tầng, 2 tầng

Mã sản phẩm: GS12

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z131

Đơn vị sản xuất: Z131

Địa chỉ: None

Website: http://www.eme31.com.vn

Liên hệ None
Kết cấu lắp ghép từ 3 bộ phận chính: Đầu giường, Chân giường, Mặt giường; liên kết giữa các bộ phận trên bằng các ngàm nối, có thể tháo rời khi bảo quản và vận chuyển

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: