Mô hình súng bắn tập laser

Mô hình súng bắn tập laser

Mã sản phẩm: SBTL

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z131

Đơn vị sản xuất: Z131

Địa chỉ: None

Website: http://www.eme31.com.vn

Liên hệ None
Mô hình súng bắn tập Laser được chế tạo trên cơ sở Mô hình súng tiêu liên AK47 (nhựa Composite), mã sản phẩm SN040

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: