Mô hình đường đạn trong không khí

Mô hình đường đạn trong không khí

Mã sản phẩm: MHDD

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z131

Đơn vị sản xuất: Z131

Địa chỉ: None

Website: http://www.eme31.com.vn

Liên hệ None
Mô phỏng quỹ đạo của viên đạn khi bắn ở các góc độ khác nhau

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: