Nipple M33 PT1’

Nipple M33 PT1’

Mã sản phẩm: M33

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z131

Đơn vị sản xuất: Z131

Địa chỉ: None

Website: http://www.eme31.com.vn

Liên hệ None
Dùng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: