Amôni nitrat hạt xốp

Amôni nitrat hạt xốp

Mã sản phẩm: NH4NO3 xốp

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z195

Đơn vị sản xuất: Z195

Địa chỉ: None

Website: http://www.z195.vn

Liên hệ None
Amôni nitrat xốp là một chất rắn màu trắng, không mùi, dễ tan trong nước

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: