Mô hình súng và đạn diệt tăng B41 cắt bổ

Mô hình súng và đạn diệt tăng B41 cắt bổ

Mã sản phẩm: B41CB

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z131

Đơn vị sản xuất: Z131

Địa chỉ: None

Website: http://www.eme31.com.vn

Liên hệ None
Hình dáng, kích thước, cấu tạo của súng và đạn hoàn toàn giống sản phẩm thật theo tỷ lệ 1:1 với đầy đủ các bộ phận; thể hiện được nguyên lý hoạt động khi thực hiện phát bắn.

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: