Đạn AK luyện tập

Đạn AK luyện tập

Mã sản phẩm: DAKLT

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z131

Đơn vị sản xuất: Z131

Địa chỉ: None

Website: http://www.eme31.com.vn

Liên hệ None
Hình dáng, kích thước như đạn AK thật. Không chứa thuốc phóng, hạt lửa và các yếu tố hỏa thuật khác. Trên thân được khoan một lỗ F2

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: