Kính kiểm tra ngắm

Kính kiểm tra ngắm

Mã sản phẩm: KKTB

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z131

Đơn vị sản xuất: Z131

Địa chỉ: None

Website: http://www.eme31.com.vn

Liên hệ None
Cấu tạo gồm Khung kính, Giá kẹp và Mặt kính. Kích thước mặt kính: 2 x 3 cm

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: