Đạn hơi AK

Đạn hơi AK

Mã sản phẩm: DHAK

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z131

Đơn vị sản xuất: Z131

Địa chỉ: None

Website: http://www.eme31.com.vn

Liên hệ None

Hình dáng, kích thước giống với đạn AK thật nhưng không có đầu đạn.

- Đạn có chứa thuốc nổ, hạt lửa; khi bắn cho cảm giác thật về tiếng nổ, mức độ giật của súng…


Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: