NITRÔXENLULÔ Công nghiệp

NITRÔXENLULÔ Công nghiệp

Mã sản phẩm: NC-RS

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z195

Đơn vị sản xuất: Z195

Địa chỉ: None

Website: http://www.z195.vn

Liên hệ None
Dạng sợi mầu trắng, không mùi, không tan trong nước. Sau khi tẩm 30% cồn êtylic hoặc Isopropynic công nghiệp có mùi đặc trưng của cồn

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: