Giá đặt súng

Giá đặt súng

Mã sản phẩm: GDS

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z131

Đơn vị sản xuất: Z131

Địa chỉ: None

Website: http://www.eme31.com.vn

Liên hệ None
Dùng để đặt súng AK, CKC, các mô hình súng luyện tập... trên thao trường, lớp học.

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: