ÊTE ÊTYLIC Công nghiệp

ÊTE ÊTYLIC Công nghiệp

Mã sản phẩm: C4H10O

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z195

Đơn vị sản xuất: Z195

Địa chỉ: None

Website: http://www.z195.vn

Liên hệ None

Chất lỏng trong suốt, không màu, mùi đặc trưng, khó tan trong nước


Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: