Que hàn điện HD-N42

Que hàn điện HD-N42

Mã sản phẩm: HD-N42

Đơn vị thiết kế: Z117

Đơn vị sản xuất: Z117

Địa chỉ: None

Website: http://www.cokhi17.com

Liên hệ None
Được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như: Hàn các thiết bị máy móc, kết cấu thép. Chế tạo máy, hàn các vật liệu cơ bản phù hợp. Que hàn điện HD-N42 là loại que hàn điện có thuốc vỏ bọc nền oxit titan.Có tính năng hàn tốt, dễ hàn, phù hợp với mọi vị trí hàn, dễ gây hồ quang khi hàn, hồ quang ổn định, ít khói, dễ bong xỉ, bề mặt mối hàn đẹp.

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: