Que hàn điện HD-N46

Que hàn điện HD-N46

Mã sản phẩm: HD-N46

Đơn vị thiết kế: Z117

Đơn vị sản xuất: Z117

Địa chỉ: None

Website: http://www.cokhi17.com

Liên hệ None
Hàn các kết cấu chịu lực, đường ống, nồi hơi, thân tàu thủy, dầm kết cấu chất lượng và cường độ phù hợp. Là loại que hàn có thuốc vỏ bọc nền oxit titan-caxi cacbonat. Dễ gây hồ quang, hồ quang ổn định, ít khói, xỉ dễ bong, và bề mặt mối hàn đẹp,phù hợp với mọi vị trí hàn

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: