Huy hiệu tuổi Đảng các loại

Huy hiệu tuổi Đảng các loại

Mã sản phẩm: updating

Đơn vị thiết kế: Z117

Đơn vị sản xuất: Z117

Địa chỉ: None

Website: http://www.cokhi17.com

Liên hệ None
Được cung cấp theo đúng điều lệ, quy định của Ban tổ chức TW. Có các mốc ghi nhận các cá nhân đã đạt được những năm tham gia tổ chức Đảng như: 30, 40, 45, 50, 55…Tuổi Đảng.

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: