Thuốc nổ AD1

Thuốc nổ AD1

Mã sản phẩm: AD1-14

Đơn vị thiết kế: Z114

Đơn vị sản xuất: Z114

Địa chỉ: None

Website: updating

Liên hệ None
Thuốc nổ AD1-14 là hỗn hợp cơ học của Amoni nitrat và các chất cháy khác nhau. Các chất cháy này gồm bột gỗ, TNT.
Thuốc nổ AD1-14 được sản xuất ở 2 dạng:
- Loại thỏi Ø32 bao gói trong ống giấy
- Loại thỏi Ø60, Ø80, Ø90 được bao gói trong ống nhựa.
Sản phẩm được sản xuất phù hợp với QCVN 07:2015/BCT và được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: