Kíp nổ vi sai điện

Kíp nổ vi sai điện

Mã sản phẩm: KNVSD

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z121

Đơn vị sản xuất: Công ty Hóa chất 21

Địa chỉ: None

Website: http://z121.vn/

Liên hệ None

Là phương tiện gây nổ dùng điện có thời gian chậm nổ khác nhau, để gây nổ thuốc nổ mạnh và một số vật liệu nổ khác. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp khai thác than, quặng, đất đá, … không sử dụng trong môi trường có khí và bụi nổ.

 Quy cách bao gói: Kíp nổ điện vi sai được xếp vào túi PE, ép hết khí, hàn kín; đựng trong hộp giấy các tông 3 lớp. Mỗi hộp được bảo quản trong một túi PE hàn kín, sau đó bảo quản trong hòm gỗ. Trong mỗi hòm gỗ chỉ bảo quản một loại kíp có cùng số vi sai và cùng chiều dài dây dẫn điện.

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: