Kíp chậm nổ phi điện LP 15 số

Kíp chậm nổ phi điện LP 15 số

Mã sản phẩm: KCNPDLP15

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z121

Đơn vị sản xuất: Công ty Hóa chất 21

Địa chỉ: None

Website: http://z121.vn/

Liên hệ None

Kíp chậm nổ phi điện LP 15 số sử dụng một dải rộng các thời gian chậm nổ khác nhau phù hợp cho việc khai thác các mỏ lộ thiên, mỏ đá, khoáng sản, khoan phá các công trình..., không được sử dụng trong môi trường có khí và bụi nổ. Kíp chậm nổ phi đỉện LP 15 số có độ an toàn cao đối với s kích nổ ngẫu nhiên bằng kíp nổ cường đ số 8 gắn áp sát vào dây dẫn nổ hoặc dùng dây nổ có lượng nạp PETN (3,6 ÷ 6) g/m kích nổ qua móc dấu chữ J.

 Quy cách bao gói: Tùy theo độ dài dây dẫn, có thể bao gói từ (5 ÷ 10) kíp trong một túi phức hợp Al-PE hàn kín, sau đó bảo quản trong hộp cacton. Trong mỗi hộp cacton chỉ bảo quản một loại kíp có cùng số chậm nổ và chiều dài dây dẫn nổ

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: