Thuốc nổ ANFO

Thuốc nổ ANFO

Mã sản phẩm: ANFO-14

Đơn vị thiết kế: Z114

Đơn vị sản xuất: Z114

Địa chỉ: None

Website: updating

Liên hệ None
ANFO-14 là hỗn hợp nổ được cân bằng về oxy gồm chất oxi hoá là các hạt amoni nitrat NH4NO3 và chất cháy là dầu điêzen.
Thuốc nổ ANFO-14 được sản xuất ở 2 dạng:
- Loại đóng bao 25kg.
- Loại đóng túi dạng thỏi Ø60, Ø70, Ø80, Ø90 hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Sản phẩm được sản xuất phù hợp với QCVN 04:2012/BCT và được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: