Kíp nổ vi sai phi điện

Kíp nổ vi sai phi điện

Mã sản phẩm: KNVSPD

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z121

Đơn vị sản xuất: Công ty Hóa chất 21

Địa chỉ: None

Website: http://z121.vn/

Liên hệ None

Là điện là phương tiện gây nổ không dùng điện có thời gian chậm nổ khác nhau, để gây nổ thuốc nổ mạnh và một số vật liệu nổ khác. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp khai thác than, quặng, đất đá, … không sử dụng trong môi trường có khí và bụi nổ.

      Quy cách bao gói: Tùy theo độ dài dây dẫn, có thể bao gói từ 5…10 kíp trong một túi phức hợp Al-PE hàn kín, sau đó bảo quản trong hộp cacton. Trong mỗi hộp cacton chỉ bảo quản sản phẩm có cùng chiều dài dây dẫn nổ. Ngoài ra Công ty còn sản xuất loại kíp vi sai phi điện khởi nổ với chiều dài dây dẫn nổ là (150; 300) m.

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: