Thuốc nổ Nhũ tương

Thuốc nổ Nhũ tương

Mã sản phẩm: NT14-WR

Đơn vị thiết kế: Z114

Đơn vị sản xuất: Z114

Địa chỉ: None

Website: updating

Liên hệ None
Thuốc nổ nhũ tương là loại thuốc nổ công nghiệp chịu nước, dùng kỹ thuật nhũ hoá liên tục tạo nên dạng nhũ tương kiểu nghịch (dầu bọc nước). Trong đó môi trường phân tán là những hỗn hợp hiđrocacbon từ dầu mỏ đóng vai trò làm chất cháy. Pha phân tán là dung dịch nước của các muối vô cơ như NH4NO3, NaNO3, đóng vai trò làm chất oxi hóa. Ngoài ra còn có chất tạo nhũ và các phụ gia tăng nhạy khác.
Thuốc nổ NT14-WR được sản xuất ở 2 dạng:
- Loại thỏi Ø32 bao gói trong ống giấy.
- Loại thỏi Ø60, Ø80, Ø90 được bao gói trong túi 2 lớp PE+PP.
Sản phẩm được được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: