Kíp nổ điện vi sai an toàn

Kíp nổ điện vi sai an toàn

Mã sản phẩm: KNDVSAT

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z121

Đơn vị sản xuất: Công ty Hóa chất 21

Địa chỉ: None

Website: http://z121.vn/

Liên hệ None

Là phương tiện gây nổ dùng điện có thời gian chậm nổ khác nhau. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp khai thác than, quặng, đất đá, … đặc biệt là khai thác trong hầm lò hoặc môi trường có khí và bụi nổ.

Quy cách bao gói: Kíp được xếp vào túi PE, ép hết khí, hàn kín; đựng trong hộp giấy cactong 3 lớp. Mỗi hộp được bảo quản trong một túi PE hàn kín, sau đó bảo quản trong một hòm gỗ. 12 hộp giấy được bảo quản trong một hòm gỗ. Trong mỗi hòm gỗ chỉ bảo quản một loại kíp có cùng số vi sai.

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: