Thuốc nổ nhũ tương chất lượng cao HEE31

Thuốc nổ nhũ tương chất lượng cao HEE31

Mã sản phẩm: HEE31

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z131

Đơn vị sản xuất: Z131

Địa chỉ: None

Website: http://www.eme31.com.vn

Liên hệ None
Sử dụng lộ thiên, hầm lò, đường hầm

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: