Kíp nổ điện số 8

Kíp nổ điện số 8

Mã sản phẩm: KNDS8

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z121

Đơn vị sản xuất: Công ty Hóa chất 21

Địa chỉ: None

Website: http://z121.vn/

Liên hệ None

Là phương tiện gây nổ dùng điện không có thời gian chậm nổ. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp khai thác than, quặng, đất đá, … không sử dụng trong môi trường có khí và bụi nổ.

 Quy cách bao gói: Kíp được xếp vào túi PE, ép hết khí, hàn kín; đựng trong hộp giấy các tông 3 lớp. Mỗi hộp được bảo quản trong 1 túi PE hàn kín, sau đó bảo quản trong hòm gỗ. Mỗi hòm gỗ bảo quản 12 hộp giấy

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: