Thuốc nổ Amônít AD1

Thuốc nổ Amônít AD1

Mã sản phẩm: AD1

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z131

Đơn vị sản xuất: Z131

Địa chỉ: None

Website: http://www.eme31.com.vn

Liên hệ None
Sử dụng trong công nghiệp khai thác than, đất, đá, quặng … An toàn trong bảo quản, vận chuyển và sử dụng. Sản phẩm đã có mặt hầu hết trên các vùng, miền của đất nước, có khả năng thay thế hoàn toàn sản phẩm nhập ngoại

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: