Đạn pháo hiệu

Đạn pháo hiệu

Mã sản phẩm: DPH

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z121

Đơn vị sản xuất: Công ty Hóa chất 21

Địa chỉ: None

Website: http://z121.vn/

Liên hệ None

- Súng bắn đạn tín hiệu

Đạn tín hiệu do Công ty sản xuất có độ an toàn và chất lượng cao, được sử dụng trong việc phát tín hiệu báo bão, áp thấp nhiệt đới, cấp cứu … trong đất liền cũng như trên biển.

Quy cách bao gói:

Sản phẩm được bao gói trong túi kim loại phức hợp, đặt trong hộp nhựa hàn kín sau đó bảo quản trong hòm gỗ. Tùy theo yêu cầu của khách hàng Công ty có thể bảo quản trong hộp sắt để sử dụng lâu dài.

- Loại F26x73   : bắn trên súng K57.

- Loại F26x148   : bắn trên súng bắn đạn tín hiệu báo bão.

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: