Mìn phá đá quá cỡ

Mìn phá đá quá cỡ

Mã sản phẩm: MP-31

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z131

Đơn vị sản xuất: Z131

Địa chỉ: None

Website: http://www.eme31.com.vn

Liên hệ None
Sử dụng trong công nghiệp, phá vỡ các bề mặt đất đá cứng, các khối đá quá cỡ, thay thế cho phương pháp dùng thuốc nổ

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: