Xích tải công nghiệp

Xích tải công nghiệp

Mã sản phẩm: NMĐ-BC12-010

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn

Đơn vị sản xuất: Nhà máy cơ khí chính xác 11

Địa chỉ: None

Website: http://ck11.vn

Liên hệ None
Sản phẩm dùng cho các nhà máy xi măng, đường mía

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: