Hộp hấp Φ380

Hộp hấp Φ380

Mã sản phẩm: HH29.00

Đơn vị thiết kế: Z129

Đơn vị sản xuất: Z129

Địa chỉ: None

Website: updating

Liên hệ None
Là sản phẩm chuyên dùng trong ngành Y tế để hấp, sấy diệt khuẩn dụng cụ phục vụ chuyên ngành

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: