Trụ nước chữa cháy 3 cửa D100 /Trụ nổi

Trụ nước chữa cháy 3 cửa D100 /Trụ nổi

Mã sản phẩm: TN-00

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH MTV Cơ khí 83

Đơn vị sản xuất: Z183

Địa chỉ: None

Website: http://www.cokhiz183.com/

Liên hệ None
Trụ nước chữa cháy 3 cửa D100 thuộc nhóm Trụ nước bộ quốc phòng loại Trụ nổi – Được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6379-1998
sử dụng để cấp nước chữa cháy.
Trụ đã được kiểm định bởi cơ quan cảnh sát PCCC đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, sử dụng

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: