Bulong đóng B6T

Bulong đóng B6T

Mã sản phẩm: 8.000070.I

Đơn vị thiết kế: Công ty CP thương mại và tư vấn Tân Cơ

Đơn vị sản xuất: Nhà máy cơ khí chính xác 11

Địa chỉ: None

Website: http://ck11.vn

Liên hệ None
Sản phẩm dùng cho lắp đặt đường ray, đường sắt

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: