Cửa thép chống cháy

Cửa thép chống cháy

Mã sản phẩm: TP01.16.001

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z125

Đơn vị sản xuất: Nhà máy cơ khí chính xác 25

Địa chỉ: None

Website: http://ck25.vn

Liên hệ None
Cửa thép chống cháy vân gỗ chịu lửa 60 – 90 phút.

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: