Bulong cường độ cao

Bulong cường độ cao

Mã sản phẩm: 8.001628.Q

Đơn vị thiết kế: Công ty CP thương mại và tư vấn Tân Cơ

Đơn vị sản xuất: Nhà máy cơ khí chính xác 11

Địa chỉ: None

Website: http://ck11.vn

Liên hệ None

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: