Sản phẩm kết cấu thép

Sản phẩm kết cấu thép

Mã sản phẩm: 2448-00292-

Đơn vị thiết kế: Công ty Siemen - Ý

Đơn vị sản xuất: Nhà máy cơ khí chính xác 11

Địa chỉ: None

Website: http://ck11.vn

Liên hệ None

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: