Biển chức danh để bàn

Biển chức danh để bàn

Mã sản phẩm: updating

Đơn vị thiết kế: Z117

Đơn vị sản xuất: Z117

Địa chỉ: None

Website: http://www.cokhi17.com

Liên hệ None
Sản phẩm được trang bị cho cá nhân trong và ngoài Quân đội. Đối với biển chức danh cho Quân đội: Sử dụng Quân hiệu nổi gắn trên nền hoa văn và nội dung của cá nhân thể hiện trên sản phẩm. Đối với tổ chức khác: Biển được sản xuất theo nội dung được hai bên thống nhất.

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: