Biểu tượng  đeo ngực áo

Biểu tượng đeo ngực áo

Mã sản phẩm: updating

Đơn vị thiết kế: Z117

Đơn vị sản xuất: Z117

Địa chỉ: None

Website: http://www.cokhi17.com

Liên hệ None
Sản phẩm được trang bị cho Quân nhân mang mặc trên trang phục theo tác phong, điều lệnh, quy định của Cục Quân huấn/BTTM ban hành. Có sự đặc trưng của các khối Quân sự.

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: