Máy Bingsu

Máy Bingsu

Mã sản phẩm: C-200; C-150; C75

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z125

Đơn vị sản xuất: Nhà máy cơ khí chính xác 25

Địa chỉ: None

Website: http://ck25.vn

Liên hệ None
Máy làm kem tuyết Bingsu

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: