Các loại cụm chân di chuyển, cần trục, cầu trục, cổng trục

Các loại cụm chân di chuyển, cần trục, cầu trục, cổng trục

Mã sản phẩm: CCDC

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z125

Đơn vị sản xuất: Nhà máy cơ khí chính xác 25

Địa chỉ: None

Website: http://ck25.vn

Liên hệ None
Công ty Cơ khí 25 chuyên chế tạo, sản xuất các loại bánh xe cầu trục theo yêu cầu kỹ thuật của khách hàng với đầy đủ các đường kính bánh xe từ D100, D200 đến D700, D1110

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: