Đầu cốt nhôm

Đầu cốt nhôm

Mã sản phẩm: A2A70

Đơn vị thiết kế: Z129

Đơn vị sản xuất: Z129

Địa chỉ: None

Website: updating

Liên hệ None
Đầu cốt được chế tạo từ Nhôm có tác dụng bắt nối đầu cáp với thanh dẫn phẳng bằng nhôm. (Nếu thanh dẫn phẳng bằng đồng thì đầu cốt sẽ được chế tạo bằng đồng cho phù hợp).

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: