Đầu cốt đồng + nhôm

Đầu cốt đồng + nhôm

Mã sản phẩm: A2M-120

Đơn vị thiết kế: Z129

Đơn vị sản xuất: Z129

Địa chỉ: None

Website: updating

Liên hệ None
Được chế tạo một đầu vật liệu Đồng đầu kia vật liệu là Nhôm để nối giữa 2 đầu cáp đồng và đầu cáp nhôm hoặc đầu cáp nhôm với thanh dẫn bằng đồng đảm bảo tiếp xúc và dẫn điện tốt

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: