Mồi nổ mạnh MN-31

Mồi nổ mạnh MN-31

Mã sản phẩm: MN-31

Đơn vị thiết kế: Nhà máy Z131

Đơn vị sản xuất: Z131

Địa chỉ: None

Website: http://www.eme31.com.vn

Liên hệ None
Mồi nổ mạnh MN-31 là thuốc nổ năng lượng cao, dùng để kích nổ khối thuốc nổ chính trong khai thác than, đất, đá, quặng… được Công ty nghiên cứu và sản xuất từ năm 2001, có khả năng thay thế hoàn toàn các mồi nổ nhập ngoại.

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: