Cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Hành chính
Số/Ký hiệu 25/2020/TT-BQP
Ngày Ban Hành 07/03/2020
Ngày Hiệu Lực 21/04/2020
Người ký
Trích yếu Quy định về xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng
Nội dung

Thông tư số 25/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng : Quy định về xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Tài liệu kèm theo 52-bqp.signed.pdf