Tin hoạt động

CNQP&KT – Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng (CNQP) thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam; đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục CNQP, Tổng cục Kỹ thuật.


Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Hội nghị đánh giá, trong những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tham mưu kịp thời với Đảng, Nhà nước, ban hành các nghị quyết, kết luận, quy hoạch về đẩy mạnh xây dựng phát triển CNQP đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hệ thống văn bản pháp quy về CNQP từng bước được hoàn thiện, qua đó tạo hành lang pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng và phát triển CNQP giai đoạn 2016-2020 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, Tổng cục CNQP đã nghiên cứu, chế thử, thử nghiệm thành công và sản xuất được nhiều loại vũ khí, khí tài, đạn dược có hàm lượng khoa học cao, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của các đơn vị trong toàn quân. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về CNQP được duy trì và thực hiện nghiêm túc; công tác quản lý đầu tư xây dựng được thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; việc sản xuất, sửa chữa quốc phòng bảo đảm phù hợp với năng lực và có tính chuyên môn hóa cao; hợp tác quốc tế về CNQP được mở rộng và đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.


Quang cảnh hội nghị.  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương sự cố gắng và những kết quả đạt được của Tổng cục CNQP trong thời gian qua; đồng thời nêu lên những định hướng lớn đối với ngành CNQP trong thời gian tới. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, trong những năm tới, nhiệm vụ xây dựng, phát triển CNQP cần tiếp tục được thực hiện theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng. Tổng cục CNQP cần chú trọng làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, thợ kỹ thuật nòng cốt tại các nhà máy, cơ sở kỹ thuật; củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức và cơ chế quản lý, chỉ huy, điều hành đối với các lĩnh vực CNQP nòng cốt, trọng yếu; nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi để CNQP phát triển và hội nhập với nền công nghiệp quốc gia; tăng cường phối hợp giữa ngành CNQP với các cơ sở khoa học công nghệ trong đào tạo, nghiên cứu, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế để xây dựng nền CNQP Việt Nam ngày càng phát triển hiện đại.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ

(Báo QĐND Online)

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: